Σ' αυτή την ενότητα

Όροι χρήσης

του δικτυακού μας τόπου

   

Δείτε επίσης

     • Όροι χρήσης

     • Πολιτική απορρήτου

International DanceSport Federation

   

Association of the IOC Recognized Sports Federations

 

Θέλετε να λαμβάνετε

νέα μας;

Δώστε μας το όνομά σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό newsletter μας στο e-mail σας.

 

Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στον επίσημο Δικτυακό Τόπο της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (εφεξής «Ε.Χ.Ο.Ε.»). Για τη δική σας προστασία αλλά και για την προστασία της Ε.Χ.Ο.Ε., ορίστηκαν οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Χρήσης του Δικτυακού Τόπου (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η Ε.Χ.Ο.Ε. σας προσφέρει «Περιεχόμενο και Υπηρεσίες» μέσω του Δικτυακού Τόπου, η χρήση του οποίου διέπεται εξ ολοκλήρου από τους παρόντες Όρους. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των Όρων αυτών. Δεδομένου ότι οι Όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα. Η χρήση του δικτυακού μας τόπου διέπεται και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Δικτυακό Τόπο της Ε.Χ.Ο.Ε..

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Tα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου ανήκουν στην Ε.Χ.Ο.Ε., καθώς και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, τη δομή του και τη συλλογή του υλικού (π.χ. «Εικόνα και απορρέουσα ατμόσφαιρα»-«look and feel»). Εκτός εάν άλλως ορίζεται, το υλικό που περιέχει ο δικτυακός τόπος προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου μας προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση – απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, διαβίβαση, προβολή, δημοσίευση ή αναμετάδοσή του για οιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Ε.Χ.Ο.Ε..

Απαγόρευση χρήσης για εμπορικούς σκοπούς

Καμία ιστοσελίδα του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες της για εμπορικούς σκοπούς.

Πρόσβαση και Επέμβαση

Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε κανενός είδους συσκευή, λογισμικό ή άλλη διαδικασία με σκοπό την παρακολούθηση ή αντιγραφή ιστοσελίδων της Ε.Χ.Ο.Ε. ή του περιεχομένου τους, ή για άλλον σκοπό για τον οποίο δεν είστε εξουσιοδοτημένοι, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Χ.Ο.Ε.. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κάποια συσκευή, λογισμικό ή πρόγραμμα για να επέμβετε ή να αποπειραθείτε να επέμβετε στην καθαυτό λειτουργία του Δικτυακού Τόπου της Ε.Χ.Ο.Ε.. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε ενέργειες που επιβαρύνουν την υποδομή μας χωρίς εύλογη αιτία ή συνεπάγονται τη φόρτωση δυσανάλογα μεγάλου όγκου. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα αντιγράψετε, αναπαράγετε, αλλοιώσετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα προϊόντα ή παρουσιάσετε σε κοινό τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου μας (με εξαίρεση τη χρήση για ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Χ.Ο.Ε..

Λογότυπο και Σήματα

Τα λογότυπα και σήματα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο, έχουν κατοχυρωθεί και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Απαλλακτικές ρήτρες

Η Ε.Χ.Ο.Ε. ΔΕΝ δεσμεύεται ότι ο Δικτυακός Τόπος θα είναι απαλλαγμένος από λάθη και σε διαρκή λειτουργία, ούτε ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου (είτε στο σύνολό του είτε τμήμα του) ή από τη χρήση μηχανής αναζήτησης ή συνδέσμου που εμπεριέχεται σε αυτό. Ο Δικτυακός Τόπος και το Περιεχόμενό του λειτουργούν «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Η Ε.Χ.Ο.Ε. δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα αρχεία που θα αποθηκεύσετε από τον Δικτυακό Τόπο δεν περιέχουν ιούς ή παράγοντες καταστροφής, και δεν υποχρεούται να παράσχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Ε.Χ.Ο.Ε. δεν φέρει ευθύνη για οιεσδήποτε ζημίες προκληθούν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμό, για ζημίες θετικές, αποθετικές, τυχαίες, ζημίες που επισύρουν ποινές ή επακόλουθες ζημίες. Επίσης, δεν παρέχει εγγυήσεις για οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύπτει λόγω χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή της παρούσας υπηρεσίας.

Ανεξάρτητοι δικτυακοί τόποι

Στον Δικτυακό Τόπο μπορεί να περιέχονται σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους τρίτων, τους οποίους η Ε.Χ.Ο.Ε. δεν ελέγχει («ανεξάρτητοι δικτυακοί τόποι»). Η Ε.Χ.Ο.Ε. δεν αποδέχεται ούτε φέρει ευθύνη για οιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό παρουσιάζεται ή διατίθεται από Ανεξάρτητους Δικτυακούς Τόπους.

Ο συγκεκριμένος Δικτυακό Τόπος είναι συμβατός με όλους τους φυλλομετρητές που υποστηρίζουν HTML 4.01 και CSS 2.1.

Ο Δικτυακός Τόπος έχει βελτιστοποιηθεί για ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024 X 768.

Αποζημίωση

Η χρήση του εν λόγω Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Ε.Χ.Ο.Ε., καθώς και τα στελέχη, μέλη, εργαζομένους και εκπροσώπους της και να τους απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, δικαστικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικηγορικών αμοιβών, που τυχόν προκύψουν από τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε την Ε.Χ.Ο.Ε. καθώς και τα στελέχη, μέλη, εργαζομένους και εκπροσώπους της από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, δηλωθέντα ή μη) που τυχόν έχετε εναντίον τους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που υποβλήθηκε στην Ε.Χ.Ο.Ε.. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Τα Δικαστήρια του Πειραιά θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή με τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων για οιαδήποτε διαφορά.

Παραβίαση των Παρόντων Όρων

Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή άλλο δικαίωμα της Ε.Χ.Ο.Ε., η Ε.Χ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει οιοδήποτε ένδικο μέσο. Εάν διαπιστώσετε οιαδήποτε παραβίαση των Όρων, παρακαλείσθε να το αναφέρετε στη διεύθυνση που ακολουθεί:

Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος
Κ. Παυλούση 4
185 35 Πειραιάς Αττικής
Τηλ.: 210 956 7332

   
   

Designed & maintained by BCNINTEGRATED

 

Copyright ©   2005-2013,  Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος