Σ' αυτή την ενότητα

Λίγα λόγια για τις

διοργανώσεις αθλητικού χορού

   

Δείτε επίσης

ΓΕΝΙΚΑ

     • Κατηγορίες - Βηματολόγια

     • Διεξαγωγή - Βαθμολογία

     • Κανονισμοί

     Λίστα κατάταξης ζευγαριών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-
        ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΧΟΕ

    • Αποτελέσματα

     • Φωτοθήκη

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ
        ΑΓΩΝΕΣ ΕΧΟΕ

- Αίτηση αναγνώρισης αγώνα

Οι αγώνες αθλητικού χορού αποτελούν την απόλυτη έκφραση των αθλητών τόσο σε τεχνικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και είναι αυτοί που προάγουν τον χορό από μια απλή καλλιτεχνική έκφραση σε άθλημα. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι δεν θα μπορούσε να νοηθεί αθλητικός χορός, όπως και δεν θα μπορούσε να υπάρχει και κανένα άλλο άθλημα χωρίς αγώνες, τόσο στον κλασικό όσο και στο σύγχρονο αθλητισμό.

Η Ομοσπονδία, όντας μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικού Χορού είναι η μόνη που έχει δικαίωμα να διοργανώνει το Εθνικό Πρωτάθλημα (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) και το Εθνικό Κύπελλο (Πανελλήνιο Κύπελλο) Αθλητικού Χορού καθώς και η μόνη αρμόδια για να επιτρέπει τη διοργάνωση Αγώνων Αθλητικού Χορού από τρίτους φορείς - μέλη της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τον σχετικό ισχύοντα κανονισμό.

Υπενθυμίζεται ότι η ομοσπονδία είναι αυτή που καταρτίζει την λίστα των καλλίτερων Αθλητών που θα αντιπροσωπεύσουν την ΕΧΟΕ και την Ελλάδα στους Διεθνείς αγώνες (διεθνή Πρωταθλήματα, Κύπελλα και άλλους που διοργανώνουν η W.D.S.F. και τα κράτη μέλη της, λαμβάνοντας υπ΄όψιν την Εθνική Λίστα Κατάταξης και το πόρισμα της Εθνικής Αθλητικής Επιτροπής της ΕΧΟΕ.

Οι αθλητές που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος αλλά και σε οποιονδήποτε αναγνωρισμένο αγώνα από την Ε.Χ.Ο.Ε., συμμετέχουν στην Πανελλήνια Λίστα Κατάταξης Ζευγαριών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η ελπίδα και προσδοκία όλων όσων ασχολούνται με τον αθλητικό χορό είτε ως αθλητές, είτε ως κριτές, είναι ότι ο χορός θα αποτελέσει ένα από τα διαγωνιζόμενα αθλήματα των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων και οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος στις διοργανώσεις αθλητικού χορού θα είναι αθλητές ενός Ολυμπιακού Αθληματος.

Τόσο η Διεθνής, όσο και οι Εθνικές Ομοσπονδίες Αθλητικού Χορού σε όλο τον κόσμο εργαζόμαστε με πάθος για την επίτευξη αυτού του πολύ σημαντικού στόχου.

   
 

Κατηγορίες και χοροί

Designed & maintained by BCNINTEGRATED

 

Copyright © 2005-2019,  Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος   |   Όροι χρήσης   |   Προστασία απορρήτου