▪ ΟΜΟΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Τεχνικός τομέας

Η Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος είναι αυτή που κυβερνά και ρυθμίζει όλες τις πτυχές του Αθλητικού χορού στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι η βασική δραστηριότητα της χαρακτηρίζεται από την οργάνωση, την πιστοποίηση, την τυποποίηση του Αθλητικού χορού, είναι ουσιαστικής σημασίας να εργαστούμε για μια ποιοτική προετοιμασία όσον αφορά στους Τεχνικούς που είναι οι Προπονητές και οι ειδικοί Τεχνικοί Τέλεσης Αγώνων χορού,

Ένας Αθλητής, ένας τεχνικός, ένας διευθυντής, ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα, θα επιδιώξει όλο και περισσότερο την κατάρτιση για να επιτύχει ακόμα καλλίτερα αποτελέσματα.

Η σωστή και ποιοτική στελέχωση του τεχνικού τομέα, με σωστά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους τεχνικούς εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλους τους πρωταγωνιστές του αθλητικού χορού.

- Κατάλογος Προπονητών

- Κατάλογος Κριτών